Slovné druhy – Wordwall interaktívne cvičenia

Slovné druhy – interaktívne cvičenia vo Wordwall. Zahraj si kvíz, spájačku, pexeso či osemsmerovku.

Podstatné mená – opakovanie

Zopakuj si podstatné mená v programe Wizer.me.