Vety podľa obsahu

Vety podľa obsahu – pracovný list v PDF a interaktívny pracovný list v programe Buncee.