Podstatné mená – opakovanie

Zopakuj si podstatné mená v programe Wizer.me.