Vybrané slová – 3 interaktívne cvičenia

Precvič si vybrané slová vo Wordwall s 3 interaktívnymi cvičeniami – osemsmerovka, anagram, šibenica.

Slovné druhy – 6 interaktívnych cvičení

6 interaktívnych cvičení vo Wordwall na slovné druhy, podstatné a prídavné mená. Zahraj si kvíz, spájačku, pexeso či osemsmerovku.