Vzory podstatných mien – spájačka

Vzory podstatných mien – priraď slová k správnym vzorom.

Nesklonné podstatné mená – hľadanie slov

Nájdi 10 nesklonných podstatných mien.

Pravopisná rozcvička – krtkovia

Pravopisná rozcvička – podstatné mená, prídavné mená, slovesá, číslovky, príslovky.

Podstatné a prídavné mená – Hravé cvičenia – ZDARMA

Zdarma e-book – Podstatné a prídavné mená – Hravé cvičenia. Zopakovanie podstatných a prídavných mien hravými cvičeniami. Pre 2. stupeň ZŠ.