Ľudová a zľudovená pieseň

Rozdiel medzi ľudovou a zľudovenou piesňou. Delenie ľudových piesní.

Príslovie, porekadlo, pranostika a prirovnanie

Rozdiel medzi príslovím a porekadlom. Čo je pranostika a prirovnanie.