Vetné členy – Wordwall interaktívne cvičenia

Zopakovanie vetných členov pomocou cvičení vo Wordwall.

Kahoot! – Slovné druhy a vetné členy

Zopakovanie slovných druhov a vetných členov pomocou cvičení v Kahoot!