Vybrané slová – 3 interaktívne cvičenia

Precvič si vybrané slová vo Wordwall s 3 interaktívnymi cvičeniami – osemsmerovka, anagram, šibenica.