Slovné druhy – pexeso

Pexeso so slovnými druhmi – nájdi dvojice.