Slovné druhy – 6 interaktívnych cvičení

Slovné druhy – televízny kvíz

Slovné druhy – pexeso

Vzory podstatných mien – spájačka

Vzory podstatných mien – pexeso

Vzory prídavných mien – kvíz

Nesklonné podstatné mená – hľadanie slov

Čitateľský referát

Pripravila som pre teba 3 šablóny čitateľských referátov – na poéziu aj prózu.

Vety podľa obsahu

Vety podľa obsahu – pracovný list v PDF a interaktívny pracovný list v programe Buncee.

PinKatS

PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC S DRUHOU ATESTÁCIOU

Štúdium: Filozofická fakulta UKF Nitra
Aprobácia: slovenský jazyk a literatúra – filozofia

Sledujte ma