tiktok
Online doučovanie

Vzdelávacie tiktok videá

Vzdelávacie tiktok videá – uč sa slovenčinu modernou, zábavnou formou!

4
Online doučovanie

Slovné druhy – pexeso

Pexeso so slovnými druhmi – nájdi dvojice.

3
Online doučovanie

Vzory podstatných mien – spájačka

Vzory podstatných mien – priraď slová k správnym vzorom.

2
Online doučovanie

Nesklonné podstatné mená – hľadanie slov

Nájdi 10 nesklonných podstatných mien.

1
Online doučovanie

Pravopisná rozcvička – krtkovia

Pravopisná rozcvička – podstatné mená, prídavné mená, slovesá, číslovky, príslovky.

Ľudová a zľudovená pieseň
Online doučovanie

Ľudová a zľudovená pieseň

Rozdiel medzi ľudovou a zľudovenou piesňou. Delenie ľudových piesní.

Vety podľa obsahu
Online doučovanie

Vety podľa obsahu

Vety podľa obsahu (zámeru hovoriaceho) a ich delenie – oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie, zvolacie.

Príslovie, porekadlo, pranostika a prirovnanie
Online doučovanie

Príslovie, porekadlo, pranostika a prirovnanie

Rozdiel medzi príslovím a porekadlom. Čo je pranostika a prirovnanie.

Spodobovanie spoluhlások
Online doučovanie

Spodobovanie spoluhlások

Spodobovanie spoluhlások. Delenie na párové znelé, neznelé a nepárové.