Kahoot! – Slovné druhy – 3 cvičenia

Slovné druhy:

Klikni tu:

Alebo tu:

https://kahoot.it/challenge/01383043?challenge-id=f3729ceb-0912-4edd-ad36-7759fc246e6a_1699470665708

Game PIN: 01383043

Podstatné mená:

Klikni tu:

Alebo tu:

https://kahoot.it/challenge/06850710?challenge-id=f3729ceb-0912-4edd-ad36-7759fc246e6a_1700246106792

Game PIN: 06850710

Číslovky:

Klikni tu:

Alebo tu:

https://kahoot.it/challenge/09001552?challenge-id=f3729ceb-0912-4edd-ad36-7759fc246e6a_1701376692334

Game PIN: 09001552

PinKatS

PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC S DRUHOU ATESTÁCIOU

Štúdium: Filozofická fakulta UKF Nitra
Aprobácia: slovenský jazyk a literatúra – filozofia

Pozri aj:

Čitateľský referát

Pripravila som pre teba 3 šablóny čitateľských referátov – na poéziu aj prózu.

Vety podľa obsahu

Vety podľa obsahu – pracovný list v PDF a interaktívny pracovný list v programe Buncee.

Sledujte ma