Vybrané slová – 3 interaktívne cvičenia

Precvič si vybrané slová vo Wordwall s 3 interaktívnymi cvičeniami – osemsmerovka, anagram, šibenica.

Slovné druhy – 6 interaktívnych cvičení

6 interaktívnych cvičení vo Wordwall na slovné druhy, podstatné a prídavné mená. Zahraj si kvíz, spájačku, pexeso či osemsmerovku.

Kahoot! – Slovné druhy – 3 cvičenia

Zopakovanie slovných druhov pomocou cvičenia v Kahoot!

Podstatné mená – opakovanie

Zopakuj si podstatné mená v programe Wizer.me.

Čitateľský referát

Pripravila som pre teba 3 šablóny čitateľských referátov – na poéziu aj prózu.

Vety podľa obsahu

Vety podľa obsahu – pracovný list v PDF a interaktívny pracovný list v programe Buncee.

Pravopisná rozcvička – krtkovia

Pravopisná rozcvička – podstatné mená, prídavné mená, slovesá, číslovky, príslovky.