Čitateľský referát

Si žiak/žiačka a potrebuješ spracovať do školy čitateľský denník/referát?

Si pedagóg a chceš ponúknuť svojim žiakom šablónu na čitateľský denník/referát?

Pripravila som 3 šablóny, ktoré si môžeš stiahnuť v PDF:

  • 1 šablóna na poéziu
  • 2 šablóny na prózu pre mladších i starších žiakov/študentov

Čitateľský referát – poézia

Čitateľský referát – próza

Dúfam, že šablóny dobre poslúžia a pomôžu ti pri tvorbe tvojich referátov/denníkov. 😉

PinKatS

PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC S DRUHOU ATESTÁCIOU

Štúdium: Filozofická fakulta UKF Nitra
Aprobácia: slovenský jazyk a literatúra – filozofia

Pozri aj:

Vety podľa obsahu

Vety podľa obsahu – pracovný list v PDF a interaktívny pracovný list v programe Buncee.

Sledujte ma