Vety podľa obsahu

Stiahni si pracovný list v PDF s pojmovou mapou – Vety podľa obsahu:

Interaktívny pracovný list v programe Buncee:

PinKatS

PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC S DRUHOU ATESTÁCIOU

Štúdium: Filozofická fakulta UKF Nitra
Aprobácia: slovenský jazyk a literatúra – filozofia

Pozri a vzdelávaj sa:

Môj plánovač

Potrebuješ si zorganizovať svoj deň, týždeň, rok? Máš vo svojich školských povinnostiach chaos? Práve pre teba je tu Môj plánovač!

Sledujte ma