Vety podľa obsahu

Stiahni si pracovný list v PDF s pojmovou mapou – Vety podľa obsahu:

Interaktívny pracovný list v programe Buncee:

PinKatS

PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC S DRUHOU ATESTÁCIOU

Štúdium: Filozofická fakulta UKF Nitra
Aprobácia: slovenský jazyk a literatúra – filozofia

Pozri a vzdelávaj sa:

Čitateľský referát

Pripravila som pre teba 3 šablóny čitateľských referátov – na poéziu aj prózu.

Vety podľa obsahu

Vety podľa obsahu – pracovný list v PDF a interaktívny pracovný list v programe Buncee.

Sledujte ma