Spodobovanie spoluhlások

Spodobovanie spoluhlások. Delenie na párové znelé, neznelé a nepárové.

Pozri si moje ďalšie youtube videá a precvič si slovenčinu s hravými cvičeniami vo Wordwall:

Čitateľský referát

Pripravila som pre teba 3 šablóny čitateľských referátov – na poéziu aj prózu.

Vety podľa obsahu

Vety podľa obsahu – pracovný list v PDF a interaktívny pracovný list v programe Buncee.

PinKatS

PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC S DRUHOU ATESTÁCIOU

Štúdium: Filozofická fakulta UKF Nitra<br>Aprobácia: slovenský jazyk a literatúra – filozofia

Sledujte ma