Vzdelávacie tiktok videá

Čo je správne?
Správne vs nesprávne
Správne vs nesprávne 2
Veľkonočné sviatky/veľkonočné sviatky
Predložky spred/spoza
Zámená zaň/zaňho, preň/preňho
My/mi
Do lekára/k lekárovi
Nijaký/nejaký
Nie je/nieje
Ktoré slovo je spisovné?
Radové číslovky
Môžeme/môžete
Tip/typ
Predpona vy-
Predložky s/z
Znelé a neznelé spoluhlásky
Vzor pekný
Zvieracie podstatné mená mužského rodu
Umelecké prostriedky
Ak chceš dostávať info o ďalších novinkách – vzdelávacích e-bookoch, cvičeniach, videách alebo kurzoch zo slovenského jazyka, môžeš mi zanechať svoj e-mail.
Precvič si svoje znalosti zo slovenčiny pri online cvičeniach vo Wordwall a pozri si moje youtube videá:

Vety podľa obsahu

Vety podľa obsahu (zámeru hovoriaceho) a ich delenie – oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie, zvolacie.

PinKatS

PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC S DRUHOU ATESTÁCIOU

Štúdium: Filozofická fakulta UKF Nitra
Aprobácia: slovenský jazyk a literatúra – filozofia

Sledujte ma