Ľudová a zľudovená pieseň

Rozdiel medzi ľudovou a zľudovenou piesňou. Delenie ľudových piesní.

Pozri si moje ďalšie youtube videá a precvič si slovenčinu s hravými cvičeniami vo Wordwall:

Vety podľa obsahu

Vety podľa obsahu (zámeru hovoriaceho) a ich delenie – oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie, zvolacie.

PinKatS

PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC S DRUHOU ATESTÁCIOU

Štúdium: Filozofická fakulta UKF Nitra
Aprobácia: slovenský jazyk a literatúra – filozofia

Sledujte ma