Príslovie, porekadlo, pranostika a prirovnanie

Rozdiel medzi príslovím a porekadlom. Čo je pranostika a prirovnanie.