Vetné členy – Wordwall interaktívne cvičenia

Zopakovanie vetných členov pomocou cvičení vo Wordwall.

Záložky do knihy

Záložky do knihy – objav čarovný svet kníh so záložkami s motívom sovičiek a knižiek!

Video kurz zo slovenského jazyka – Podstatné mená

Video kurz zo slovenského jazyka zameraný na podstatné mená, ich delenie, gramatické kategórie a vzory. Kurz obsahuje tiež cvičenia a diktát.

Online doučovanie slovenského jazyka a literatúry

Individuálne doučovanie online formou zo slovenského jazyka a literatúry.

Vybrané slová – Wordwall interaktívne cvičenia

Precvič si vybrané slová v programe Wordwall s interaktívnymi cvičeniami – osemsmerovka, anagram, šibenica, krížovka.

Slovné druhy – Wordwall interaktívne cvičenia

Slovné druhy – interaktívne cvičenia vo Wordwall. Zahraj si kvíz, spájačku, pexeso či osemsmerovku.

Kahoot! – Slovné druhy a vetné členy

Zopakovanie slovných druhov a vetných členov pomocou cvičení v Kahoot!

Podstatné mená – opakovanie

Zopakuj si podstatné mená v programe Wizer.me.

3 šablóny – čitateľské referáty

Pripravila som pre teba 3 šablóny čitateľských referátov – na poéziu aj prózu.

Vety podľa obsahu

Vety podľa obsahu – pracovný list v PDF a interaktívny pracovný list v programe Buncee.