Video kurz zo slovenského jazyka – Podstatné mená

Video kurz zo slovenského jazyka zameraný na podstatné mená, ich delenie, gramatické kategórie a vzory. Kurz obsahuje tiež cvičenia a diktát.

Online doučovanie slovenského jazyka a literatúry

Individuálne doučovanie online formou zo slovenského jazyka a literatúry.