Slovné druhy – Rýchlo a hravo

E-book – Slovné druhy – Rýchlo a hravo. Zopakovanie slovných druhov hravými cvičeniami. Pre 2. stupeň ZŠ.

Slovné druhy – pexeso

Pexeso so slovnými druhmi – nájdi dvojice.